Samen met mijn geliefde geef ik Healing Cermonies met het plantmedicijn Ayahuasca.

Meer volgt...