top of page

Op deze pagina komen mijn inspiratiebronnen en leraren en daarmee mijn grote dank, naar dat wàt en wie mij bij de hand genomen heeft èn neemt, op mijn pad naar ware overgave en vertrouwen.

bottom of page